دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تست خودشناسی_دیگران در مورد شما چه فکر می کنند؟

شنبه ۱۷ اسفند ۲۵۹۸

 

 

تست خودشناسی - دیگران در مورد شما چه فکر می کنند؟

1.در چه ساعاتی از روز احساس می کنید که حال بهتری دارید؟
الف) هنگام صبح (2)        ب) بعد از ظهر و اوایل غروب (4)             ج) اواخر شب (6)
2.معمولا این گونه قدم می زنید:
الف) تقریبا با گام هایی سریع و بلند (6)                

ب) سریع و تند با گام های کوتاه (4)
ج) خیلی آرام با سری بر افراشته (7)                        

د) خیلی آرام و سر به زیر(2)

ه) بسیار بسیار آرام (1)
3.زمانی که با دیگران صحبت می کنید:
الف) ایستاده با بازوانی بهم گره خورده (4)

ب) با دستانی بهم فشرده (2)
ج) یک یا هر دو دست خود را بر روی ران های خود می گذارید (5)
و) سعی میکنید مرتب طرفی را که با او مشغول صحبت هستید لمس کنید (7)
ه) با گوش یا موهای خود بازی میکنید (5)
4.زمانی که به استراحت می پردازید در این حالت می نشینید:
الف) زانو هایتان کاملا خم شده پاهایتان در یکدیگر گره خورده (4)
ب) قسمت بالای پا روی یکدیگر قرار دارد (6)
ج) قسمت پایین پا روی یکدیگر قرار دارد (2)

د) به حالت دو زانو (1)
5.زمانی که موضوعی شما را سرگرم میکند عکس العملتان:
الف) خنده ای بلند و طولانی و حاکی از قدردانی (6)
ب) خنده ای نه چندان بلند (4)
ج) لبخندی آرام و دلنشین (3)

د) لبخندی آرام و دلنشین و به تعبیری لبخند زوکوند (5)
6.زمانی که به یک مهمانی یا اجتماع دوستانه دعوت میشوید:
الف) با صدایی بلند توجه همه را به خود جلب می کنید(6)
ب) به آرامی وارد شده و به دنبال فرد آشنایی می گردید(4)
ج) به آرام ترین شکل وارد شده و به دنبال فرد آشنایی می گردید (2)
7. به شدت کار میکنید و به سختی افکار خود را متمرکز میکنید.ناگهان یکی با ورودش تمرکز شما را از بین می برد.شما:
الف) به استقبال این تنفس کوتاه میروید (6)
ب) به شدت احساس آزردگی می کنید (2)
ج) دچار حالتی بین دو حالت الف و ب می شوید (4)
8.کدامی از رنگهای زیر را بیشتر دوست دارید؟
الف) قرمز یا نارنجی (6)

ب) سیاه (7)

ج) زرد یا آبی روشن (5)
د) سبز(4)

ه) آبی تیره یا بنفش (3)

و) سفید (2)
ن ) قهوه ای تیره یا خاکستری (1)
9.زمانی که در طول شب در تخت خود دراز کشیده اید لحظاتی چند قبل از اینکه به خواب بروید به این صورت دراز کشیده اید:
الف) به پشت و کاملا کشیده (7)

ب) به رو و کاملا کشیده (6)
ج) به یک پهلو و کمی جمع شده (4)
د) در حالی که سر خود را روی یک بازو گذاشته اید (2)
ه) در حالی که سر خود را زیر رواندازتان برده اید (1)
10.اغلب اوقات خواب میبینید که:
الف) در حال افتادن هستید (4)

ب)در حال جنگیدن هستید (2)
ج) دنبال کسی یا چیزی می گردید (3)
د) در حال پرواز یا شنا کردن هستید (5)
ه) معمولا خواب نمی بینید (6)
و) خوابهای شما همیشه لذت بخش است (1)

=======================


بین 40 تا 50 امتیاز:
شما، بدون‌ شک‌، یک‌ فردخجالتی‌ به‌ حساب‌ نمی‌آیید. و بالعکس‌، از اعتماد به‌نفس‌ لبریزید. در حالی‌ که‌ این‌ خصیصه‌ شما اصلا بدنیست‌، ولی‌ باید تمام‌ مدت‌ مراقب‌ باشید که‌ تا آن‌ حدبرون‌ گرا نباشید که‌ دیگران‌ شما را فردی‌ پررو یا حتی‌متکبر و سلطه‌ جو در نظر بگیرند! فقط به‌ یاد داشته‌باشید که‌ بهتر است‌ شخصیت‌ پر جوش‌ و خروش‌ شمابا درجه‌ای‌ از فروتنی‌، شکسته‌ نفسی‌، تواضع‌، اعتدال‌و میانه‌ روی‌ و حساسیت‌ نسبت‌ به‌ اطرافیان‌، تعدیل‌گردد.

بین‌ 25 تا 39 امتیاز:
شما فردی‌ خجالتی‌ به‌ حساب‌نمی‌آیید، ولی‌ ممکن‌ است‌ گاهی‌ اوقات‌ خودتان‌ راخجالتی‌ تلقی‌ کنید. اگرچه‌، هرگز مایل‌ نیستیدخودتان‌ را به‌ اصرار طوری‌ جلوه‌ دهید که‌ در نزد اکثرافراد یک‌ الگوی‌ قابل‌ قبول‌ رفتاری‌ به‌ حساب‌ می‌آید.اگر گاهی‌ اوقات‌، احساس‌ می‌کنید که‌ تا حدی‌ خجالتی‌هستید و برخی‌ اوقات‌ به‌ جای‌ پیشروی‌، عقب‌ گردمی‌کنید و یا در جا می‌زنید، ممکن‌ است‌ به‌ آن‌ دلیل‌باشد که‌ باطنا شیوه‌ افراد برونگرا، اجتماعی‌ وخونگرم‌تر از خودتان‌ را می‌پسندید. ولی‌، به‌ یادداشته‌ باشید که‌ آن‌ دسته‌ از افراد در اقلیت‌ هستند واین‌ که‌ با کمی‌ خودداری‌ و خویشتن‌ داری‌ به‌ موقع‌،می‌توانید کاری‌ کنید که‌ در نزد دیگران‌ شخصیتی‌ به‌مراتب‌ دوست‌ داشتنی‌تر و خوشایندتر جلوه‌ نمایید،به‌ طوری‌ که‌ دیگران‌ از همنشینی‌ و معاشرت‌ با شمالذت‌ ببرند.

کمتر از 25 امتیاز:
شما از شخصیتی‌ برخورداریدکه‌ برخی‌ از افراد لقب‌ خجالتی‌ را به‌ آن‌ می‌دهند.ولی‌، در عین‌ حال‌ اکثر افراد دارای‌ چنین‌ شخصیتی‌هستند و به‌ مراتب‌ این‌ حالت‌ خیلی‌ بهتر از بیش‌ از حدخونگرم‌ و اجتماعی‌ بودن‌ به‌ حساب‌ می‌آید. بسیاری‌ ازافراد بیش‌ از حد خجالتی‌، کمرو، محجوب‌، کم‌ توقع‌ وافتاده‌ هستند، ولی‌ در عین‌ حال‌ از توانایی‌ ایجاددستاوردها و موفقیت‌های‌ خارق‌ العاده‌ای‌ در زمینه‌خاص‌ خودشان‌ برخوردارند، به‌ شرط آن‌ که‌ بتواننداستعدادهای‌ بالقوه‌ خود را شناسایی‌ نمایند و ازاعتماد به‌ نفس‌ بیشتری‌ برخوردار گردند و به‌ فکرشکوفا کردن‌ آن‌ باشند. به‌ یاد داشته‌ باشید که‌ خیلی‌از اشخاصی‌ که‌ در ظاهر پر رو و پر هیاهو به‌ نظرمی‌رسند، باطنا خجالتی‌ و کمرو و فاقد اعتماد به‌ نفس‌هستند! و رفتار به‌ ظاهر برون‌ گرا، اجتماعی‌ و خونگرم‌آنها، گاهی‌ اوقات‌، شیوه‌ خاص‌ شان‌ برای‌ غلبه‌ بر بیم‌ وامیدها و شک‌ و تردیدهای‌ درونی‌ شان‌ محسوس میگردد.

 

تست شخصیت: کدام تصویر با شما حرف می زند؟تست شخصیتتست سلامت روحیآزمون آدمک ( گودیناف)تفاوت ضریب هوشی (IQ) با هوش هیجانی (EQ)اهمیت اندازه گیری هوش هیجانیآزمون خودشناسی اضطرابتست خودشناسی قوه تصور و خیالتست خودشناسی ( آیا شما خرافاتی هستید ؟ )توضیح ساده ای از هوش
ورود به سامانه