دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

دانستنی های روانشناسی

روانشناسی علمی است پویا که همیشه مورد توجه انسان بوده است و انسان در پی کسب اگاهی از روان و ضمیر پنهان خویش در طول تاریخ بوده. دانستنی های روان شناسی مجموعه ای از مطالب روان شناسی است که تلاش دارد به این نیاز پاسخ دهد و کمک به شناخت بیشتر انسان نماید. در این مجموعه مطالب متنوع و جالبی از علم روان شناسی را مطالعه خواهید کرد.

ورود به سامانه