دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

پرسشنامه Burnout www.maincoach.de

 

پرسشنامه Burnout www.maincoach.de تاریخ تنظیم 2007

 

 

ManCoach-Coaching Support
پرسشنامه Burnout www.maincoach.de تاریخ تنظیم 2007
این پرسشنامه برای تحقیق در مورد مقیاس فرسودگی کاری با نام MMI: Maslach Burnout Inventory می باشد که آن را یک تحقیق گر خانم به نام Christina Maslach تنظیم کرده است.
لطفا" سعی کنید تا جایی که امکان دارد حقیقت را بیان نمایید جواب این آزمون با " بله " برای خودتان است نه هیچ کس دیگر!
تقریبا"هیچ وقت درست نیست بندرت درست است بعضی اوقات درست است اغلب درست است تقریبا"همیشه درست است
یک امتیاز دوامتیاز سه امتیاز چهار امتیاز پنچ امتیاز

 

 

 

1- من احسا س خستگی می کنم
2- تماس مستقیم با انسانها مرا تحت فشار قرار می دهد یا من اغلب از تماس با انسانها اجتناب می کنم
3- در پایان روز احساس می کنم تمام نیرویم را مصرف کردم تمام شده و از کار افتاده
4- من احساس نا امیدی می کنم
5- من تصور می کنم که دیگر چیزی نمی دانم
6- من احساس افسردگی می کنم
7- من میترسم که زندگی حال حاضر و شغلم هیجانی و سخت است
8- من اطلاعی در حقیقت ندارم که چه اتفاقی برای همکاران و مشتریان و دوستان می افتد .
9- از زمانی که این کار را انجام می دهم برای من بی تفاوت شده بویژه تقاضا از همکار – رئیس- مشتری
10- من بطور خشمگینی عکس العمل در مقابل سوالات حقیقی – معمولی انجام می دهم همینطور نشاد در کار و احتمالا" روش زندگیم
11- من هیچ/ کمی اشتیاق وارتباط با شغل و شخصی ام دارم
12- برای من راحت است که یک تنش اتمسفری در کار و تمس شخصی ام ایجاد بکنم
13- من احساس فعالی می کنم و می دانم چه چیز را حرکت بدهم
14- من بخوبی می توانم با مبارزه طلبی در کار و شخصی کنار بیایم
15- من احساس دارم که در ( کار – شخصی) زندگی انسانهای دیگر اعمال نفوذ بکنم
16- من در زندگی ( کاری شخصی) به خیلی از چیزهای با ارزش رسید م نه فقط در قدیم / نه در زمان خیلی دور بلکه همچنین در ماه گذشته .


جواب پرسشنامه

1- امتیاز خستگی پرهیجانی :

کمتر از 10 امتیاز – خیلی کم و بدون خستگی

20- 10 امتیاز در مرز هیجان و خستگی

 بیشتر از 20 امتیاز خستگی پر هیجانی
2- امتیاز تماس شخصی کمتر می شود:

کمتر از 9 امتیاز اشتغال به کار خوب

18-9 اشتغال به کار و توانایی در تماس کم می شود

 بیشتر از 18 امتیاز رد کردن بیشتر قرار ملاقات
3- امتیاز عملکرد و رضایت کاری: 

کمتر از 9 امتیاز ناراضی با عملکرد خود 

18-9 امتیاز اغلب با عملکرد خود راضی هستید

بیشتر از 18 امتیاز پیشرفت در رضایت کاری

 

مترجم : آقای مسعود رجایی
 

 

 

 

ورود به سامانه