دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

​نکات کلیدی درس روانشناسی سلامت ویژه کنکور دکتری روانشناسی _ بخش سوم


نکات کلیدی درس روانشناسی سلامت

"ویژه کنکور دکتری روانشناسی سلامت"

(بخش سوم)

 

  • مدل نشانگان عمومی انطباق (GAS) سه مرحله را معرفی می‌کند: اولین مرحله، مرحله هشدار است که در آن بدن بسیج می‌شود تا تهدید را از بین ببرد، مرحله بعدی، مقاومت است که بدن برای جنگ و مبارزه یا تهدید اولیه بسیج شد، ممکن است این واکنش ادامه می یابد. آخرین مرحله یعنی فرسودگی که در مرحله افسردگی، منابع بدن تحلیل می‌رود و در نتیجه بدن در برابر صدمه فیزیولوژیکی و بیماری بسیار آسیب‌پذیر می‌شود.
  • سرسختی (سخت‌رویی) سه ویژگی را شامل می‌شود: 1. کنترل: اعتقاد به اینکه فرد می‌تواند بر رخدادهای زندگی‌اش اثر بگذارد یعنی احساس کنترل فردی 2. تعهد، داشتن هدف و مشارکت در رخدادها و فعالیت‌ها و ارتباط برقرارکردن با مردم است. 3. مبارزه طلبی (چالش): تمایل به تلقی کردن تغییرات به عنوان محرک‌ها یا موقعیت‌هایی برای رشد، به جای تصور کردن آنها به صورت تهدیدی برای امنیت
  • کسب حمایت اجتماعی هم می‌تواند مشکل محور باشد و هم هیجان محور. فاصله گرفتن هیجان محور است.
  • مردان و زنان میانسال، بیشتر از روش‌های مشکل محور استفاده می‌کنند که افراد مسن، بیشتر از رویکردهای هیجان محور سود می‌برند.
  • راهبردهای مقابله مشکل محور شامل مقابله فعال ( برطرف کردن محرک استرس‌زا از طریق حذف یک درس)، برنامه‌ریزی درباره نحوه مقابله با محرک استرس‌زا (صرف اوقات معینی برای مطالعه روزانه)، کنار گذاشتن فعالیت‌های دیگر، تمرکز بر محرک استرس‌زا (حذف مشارکت در رویدادهای ورزشی) و طلب راهنمایی یا حمایت دیگران برای مقابله با محرک استرس‌زا است.

 

ورود به سامانه