دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تجربیات مصاحبه شوندگان دکتری روانشناسی

حسین:
تجربه ی مصاحبه ی دکتری در دانشگاه علامه طباطبایی
رشته روانشناسی تربیتی
اساتید حاضر در جلسه دکتر اسدزاده دکتر قوام دکتر سعدی پور و دکتر درتاج بودند مدیر گروه خانم دکتر قوام هستند سوالاتی که از من پرسیدن 1. هال در کدام قسمت نظریه اش شناختی می شود ؟ 2. تفاوت فراموشی با یادگیری زدایی 3. طرح سولومون چیست و کی بکار می یاد 4 پیش آزمون اعتبار درونی رو خدشه دار می کنه یا بیرونی رو چطور 5 اشباع در پژوهش کیفی چیست 5 به چه حوزه هایی علاقه داری کار کنی ؟ 6 نظریه های جدید انگیزشی رو نام ببر 7 ننبیه بر دادن رشوه اثر می گذارد اگر می گذارد چرا هنوز رشوه دیده می شود ؟
احساس می کنم بچه هایی که واسه مصاحبه اومده بودن اکثرا مقاله ی چاپ شده داشتن و بعضی هاشون زیاد
موفق باشید

ورود به سامانه