دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مفهوم شاخص های کلیدی برای ارزیابی مجلات ISI

مفهوم شاخص های کلیدی برای ارزیابی مجلات ISI

موسسه اطلاعات علمی ISI ، برای ارزیابی مجلات تحت پوشش خود، سه شاخص در نظر گرفته است.

 

ورود به سامانه