دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مقطع کنکور دکتری روانشناسی

کارگروه پژوهشی و تقویت رزومه نگاره تحت مدیریت و نظارت دکتر محمدی

 

پذیرش در مقطع دکتری شامل دو مرحلۀ آزمون کتبی و مصاحبه است. از سال 1396 سهم آزمون کتبی 50 درصد و سهم مصاحبه نیز 50 درصد است؛ درنتیجه علاوه بر رتبۀ آزمون، مصاحبه نیز نقش مهمی دارد بهطوری که پس از اعلام نتیجۀ اولیه شما فقط نیمی از مسیر را طی کردهاید و ادامۀ مسیر قبولی در مقطع دکتری به مصاحبه بستگی دارد که باید خودتان را از قبل برای آن آماده کنید. مهمترین گام آمادگی برای مصاحبه دکتری تلاش برای تقویت رزومه است.

با توجه به درخواست مکرر داوطلبان، گروه آموزشی دکتر محمدی در نظر دارد علاوه بر آمادهسازی داوطلبان برای آزمون دکتری، با همکاری گروهی از افراد باتجربه در زمینۀ نگار و چاپ مقاله و کتاب داوطلبان را برای تقویت رزومه نیز یاری کند.

خدمات کارگروه پژوهشی نگاره به شرح زیر است:

مقاله

 • مشاورۀ فردی در زمینۀ انتخاب موضوع و فرآیند نگارش مقاله
 • کمک به داوطلبان در تعیین موضوع مناسب و متناسب با رزومه
 • استخراج مقاله از پایان نامه
 • کمک به داوطلبان در نگارش مقاله
 • ارسال مقاله به مجلات و دریافت پذیرش
 • برگزاری کارگاههای مقالهنویسی

 

کتاب

 • مشاورۀ فردی در زمینۀ انتخاب موضوع و فرآیند ترجمه و تألیف کتاب و چاپ آن
 • کمک به داوطلبان در تعیین موضوع متناسب با رزومه و یافتن منابع مناسب برای ترجمه یا تألیف
 • کمک به داوطلبان در ترجمه یا تألیف کتاب و ویرایش
 • چاپ کتاب در انتشارات معتبر در کوتاهترین زمان ممکن

مدرک زبان

 • مشاورۀ فردی در زمینۀ آمادگی برای آزمونهای زبان
 • معرفی منابع مناسب برای هر آزمون
 • برگزاری کارگاههای EPT و MSRT

قابل توجه دانشپذیران گرامی: خدمات فوق ویژۀ عزیزانی است که از خدمات آموزشی مؤسسه استفاده میکنند.

 

ورود به سامانه