دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع دکتری روانشناسی 97

منابع آزمون دکتری روانشناسی

دروس در سطح کارشناسی

روانشناسی رشد

روانشناسی ژنتیک 1و 2، دکتر منصور

روانشناسی رشد، جلد 1و 2، لورا ای برک

روانشناسی رشد، دکتر حسن احدی

پیشگامان رشد، ویلیام گرین

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت، شولتز

روانشناسی شخصیت پروین

نظریه‌های شخصیت، علی اکبر سیاسی

نظریه‌ها و مکاتب شخصیت، دکتر شاتلو

دروس در سطح کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق (کمی ، کیفی )

کتاب احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد.

کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.

کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان.

کتاب آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

کتاب آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.

کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دوران.

کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تالیف دکتر حیدرعلی هومن، انتشارات سمت.

کتاب رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای، تالیف حسین افراخته، انتشارات پرهان نقش.

کتاب روش های تحقیق، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.

کتاب روش تحقیق، تالیف مجتبی تیبا، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف اسماعیل بیابانگرد، انتشارات دوران.

کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن.

کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف جرج اندرو فرگوسن و یوشیو تاکانه، مترجم دکتر علی دلاور و دکتر سیامک نقشبندی، انتشارات ارسباران.

کتاب روش های آماری در علوم رفتاری، تالیف دانکن کرامر و دنیس هویت، مترجم حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند و نسرین شریفی، انتشارات سخن.

کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازی، انتشارات آگه.

آسیب شناسی روانی

خلاصه ی روانپزشکی، کاپلان و سادوک

روانشناسی مرضی، ساراسون

روانشناسی مرضی، سلیگمن و روزنهان

کودکان استثنایی، دکتر مریم سیف نراقی

روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر میلانیفر

روانشناسی کودکان استثنایی، هالاهان و کافمن

روانشناسی مرضی هالجین

آسیب شناسی باچر

آسیب شناسی دیوید سون

نوروسایکولوژی

خداپناهی، محمدکریم(1391)، نوروسایکولوژی، انتشارات سمت، چاپ چهارم.

معظمی، داود(1393)، مقدمات نوروسایکولوژی، انتشارات سمت

ابوالقاسمی، شهنام. کیخای فرزانه، محمدمجتبی(1390)، روانشناسی پزشکی و نوروسایکولوژی، انتشارات جهاد دانشگاهی.

خداپناهی، محمدکریم(1390)، روانشناسی فیزیولوژیک، انتشارات سمت.

حائری روحانی، سید علی(1394)، فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز، انتشارات سمت.

 

مجموعه دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی

دروس زبان انگلیسی

استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروری

 
ورود به سامانه