دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اسامی رتبه های برتر سال 96

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

گروه آموزشی استاد محمدی

اسامی قبول شدگان کنکور دکتری روانشناسی سال 1396

نام

دانشگاه

رتبه

سارا پازوکی

دانشگاه تهران

1

فاطمه فرید

دانشگاه تهران

3

صدیقه رستمی

دانشگاه علامه

4

امیر لشکری

دانشگاه تهران

7

فاطمه کشتکار

بالینی شیراز

2

فاطمه حبیبی

بالینی رودهن

2

فاطمه حبیبی

بالینی شیراز

4

لیلا موقق

بالینی علم و فرهنگ

12

لیلا موثق

سلامت تهران مرکز

1

فاطمه کریمی

تربیتی علوم تحقیقات

2

نازنین ریتا دوایی

بالینی رودهن

8

زهرا نعمتی زاده

بالینی رودهن

10

محمد مهدی فقیهی

بالینی رودهن

 

سوده دوایی

تربیتی خوارزمی

17

امیر تورج پورنژدی

سلامت خوارزمی

33

اعظم محمدی

عمومی خوارزمی

44

زهره پیرحیاتی

عمومی دانشگاه تهران

 

راضیه اسدی

کودکان دانشگاه تهران

25

شیما حسینی

بالینی شاهد

 

زهرا سروریان

بالینی شاهد

 

مریم باقری

عمومی خوارزمی

 

ولی توکل نیا

بالینی بیرجند

 

شیدا رسولی

سلامت رودهن

11

مریم رشیدی

سلامت رودهن

 

شهریانو یگانه

سلامت کرج

 

مریم نصیر دهقان

سلامت کرج

 

عاطفه لطفی

عمومی رودهن

 

سمیه شمسی

عمومی رودهن

 

نشمیل رضایی

عمومی رودهن

 

الهام موسوی

عمومی علوم تحقیقات

 

المیرا بهشتی

عمومی تهران مرکز

 

ساحل گرامی

عمومی تهران مرکز

 

الهام موسوی

عمومی پیام نور

 

رضا شاکری

عمومی کرج

 

فرزانه گلکار

عمومی کرج

 

زهرا طاهر نژاد

عمومی کرج

 

خانم رمضان نیا

عمومی پیام نور

 

مهستی شهسواری

عمومی تهران پردیس

 

الهام عبدی

عمومی سمنان

 

معصومه لرنی

عمومی سمنان

 

طاهره افتخاری

عمومی سمنان

 

لیلی زادخوت تربیتی

تهران شمال

 

امین عزیزی

تربیتی تهران شمال

 

زهرا محمد زاده تربیتی

علوم تحقیقات

 

مرضیه میردامادی کودکان

علوم تحقیقات

 

ناهید جهانشاهی

سلامت اهواز

 

یاسمن قربانی

سلامت امارات

 

مریم پناهی

عمومی بروجرد

 

اسیه خالقی

کودکان اهواز

 

خانم شهام

عمومی اهواز

 

نگار میرزاده

عمومی بیرجند

 

خانم شالچیان

عمومی امارات

 

مژگان افضلی

عمومی کرمانشاه

 

شبنم کرمی

عمومی ساوه

 

معصومه صحرا پیما

تربیتی بابل

 

نغمه توکلی

تربیتی ساری

 

فاطمه دهرویه

تربیتی ساری

 

ازاده فرگت

عمومی رشت

 

رزیتا شرافتی

تربیتی ساوه

 

روناک کاکاوند

عمومی اصفهان

 

اسیه حسینی

عمومی بوشهر

 

زهرا بحرینی

عمومی زاهدان

 

خانم ریحانی

تربیتی گرمسار

 

سودابه احمدی

عمومی اراک

 

مائده رسولی

عمومی سنندج

 

لیلا جوکار

عمومی اصفهان

 

رویا خیرالهی

عمومی دانشگاه تهران

 

خانم سردار زاده

عمومی رشت

 

ویدا دهقان پور

عمومی کیش

 

بیتا بیانی

مشاوره علوم تحقیقات

 

فریده شهبازی

عمومی شهر کرد

 

فاطمه راست پیما

عمومی تنکابن

 

سراره منصوری

سلامت رودهن

 

صدف درویشی

تربیتی علوم تحقیقات

 

 

 

ورود به سامانه