دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اسامی رتبه های برتر کارشناسی ارشد روانشناسی 92 _ 93

 

اسامی رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 92 - 93

 

فرناز مهدی پور

15 تربیتی

حدیث میرزایی

 

فاطمه ضرغامی

24 بالینی

کشیشی

 

سمیه توسلی

 

نیلوفر مرآت

 

خانم ظفری

63

جیران خوانساری

73 علوم شناختی

عبداله زاده

 

نوروزی

 

تیما چی

 

مشمول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ورود به سامانه