دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اسامی نفرات برتر شرکت کننده در کنکور دکتری روانشناسی دانشگاه سراسری سال 95

 

اسامی نفرات برتر شرکت کننده در کنکور دکتری روانشناسی دانشگاه سراسری سال 95

نام و نام خانوادگی

رتبه

آزاده صفازاده

7

جواد سید جعفری

11

فاطمه مشتاق

19

علی امیری مقدم

29

ندا جوادی

34

بیتا باوادی

39

امیرزادگان

45

فاطمه حضرت بیگی

49

سمانه متو

50

کوثر عظیمی

53

زینب حبیبی پور

58

الهه سربندانی

64

فاطمه رمضانی

69

یلدا بابابی

 

حقوقی

 

خانم مرادی

 

عالیه شکری

 

سما سادات

 

خانم متولی

 

خانم علاءمینی

 

رویا نوری

 

سهیلا حسینیان

 

فریده نوروزی

 

خانم واقف زاده

 

علی محمد زند

 

خانم کامرانی

 

نفیسه محمدی

 

طیبه اهرمی

 

مهرداد حمیدی نصر

 

فرزانه شجری

 

نازیلا کریم زاد

 

مونا جاسمی

 

عسگری

 

آزیتا شجاعی

 

هاله سلامت

 

لیلا سرآبادانی

 

خانم جان قربان

 

جعفرپور

 

خانم معصومیان

 

رضایی

 

خانم قوچی

 

محبوبه بنایی

 

زهرا نعمتی زاده

 

خانم زینالی

 

کریمی

 

الهه سعیدی

 

خانم یزدانفر

 

حمیدرضا میرشکاری

 

نوشین اسدی

 

سامیه فخاری نژاد

 

مریم مدرسین

 

شیرین خاتمی

 

سارا اصلانی

 

زهرا عسگری

 

خانم بیداری

 

علیزاده

 

مینا کفایی

 

خانم محمدزاده

 

زهرا عسگری

 

فاطمه یزدی

 

خانم دستمالچی

 

خانم مصطفوی

 

فرزانه شجری

 

مینا برادران

 

 

 

ورود به سامانه