دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اسامی نفرات برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی 92

 

اسامی برخی از پذیرفته شدگان کنکور سراسری

کارشناسی ارشد روانشناسی 92 

آقای وحید تقی پور رتبه 1 مشاوره

آقای مجتبی یوسفی کیا رتبه 2 مشاوره

خانم مریم فرهنگ رتبه 3 مشاوره

لیلا محمدی رتبه 6 روانشناسی عمومی

لیلا محمدی 111 روانشناسی بالینی

منصوره رنجوری رتبه 47 روانشناسی عمومی

منصوره رنجوری 88 روانشناسی بالینی

درسا ثابت رتبه 64 روانشناسی تربیتی

رقیه محمدی رتبه 77 روانشناسی تربیتی

مهسا استادپور رتبه 299 روانشناسی بالینی

بهاره بیات رتبه 195 روانشناسی بالینی

مهسا یعقوبی راد رتبه 133 روانشناسی عمومی

مهسا یعقوبی راد رتبه 78 علوم شناختی

خانم اسدزاده رتبه 143 روانشناسی عمومی

آقای شیخ رتبه 12 مشاوره

خانم حسن آبادی رتبه 15 مشاوره

خانم رضایی رتبه 19 مشاوره

خانم شرفپور رتبه 29 مشاوره

 

 

ورود به سامانه