دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی 92

 

رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی 92

اسامی

رتبه

ارمغان دماوندیان

رتبه 3 روانشناسی عمومی

مریم منصفی

رتبه 20 روانشناسی عمومی

سیمین حسینی

رتبه 17 روانشناسی عمومی

لیدا فلاحی سلامت

رتبه 6 روانشناسی سلامت

فاطمه صادقی

رتبه 20 روانشناسی عمومی

پروین فتاحیان

رتبه 18 روانشناسی عمومی

سهیلا سرایی

رتبه 10روانشناسی تربیتی

خانم نمیرانیان

رتبه 16 روانشناسی تربیتی

پروین شاه بازی

رتبه 68 روانشناسی تربیتی

آناهیتا نعمت زاده

رتبه 36 روانشناسی تربیتی

فرشته امینی

رتبه 38 روانشناسی عمومی     

سیمین عمرانی

رتبه 30 روانشناسی عمومی

 
 
ورود به سامانه