دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی 97 آزاد

رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی 97  آزاد 

روانشناسی عمومی

روانشناسی سلامت

روانشناسی تربیتی

کودکان استثنایی

مشاوره

ورود به سامانه