دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

رتبه های برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد 92

 

نفرات برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی 92

درسا ثابت

روانشناسی تربیتی

دانشگاه تهران

زهرا سادات عباسیان

مشاوره توانبخشی

دانشگاه علامه

وحید تقی پور

مشاوره

دانشگاه علامه

مجتبی یوسفی کیا

مشاوره خانواده

دانشگاه شهید بهشتی

لیلا محمدی

روانشناسی عمومی

دانشگاه تهران

مهسا استادپور

روانشناسی بالینی

دانشگاه خوارزمی تهران

مهسا یعقوبی راد

روانشناسی عمومی

دانشگاه تهران

خانم اسد زاده

روانشناسی عمومی

دانشگاه تهران

ساناز مختاری

روانشناسی بالینی

دانشگاه اهواز

خانم مهدی پور

روانشناسی تربیتی

دانشگاه الزهرا

مهسا شهنواز

روانشناسی عمومی

دانشگاه تربیت مدرس

مریم امیدی فر

روانشناسی تربیتی

دانشگاه تهران

لیلا رحمتی

روانشناسی بالینی

دانشگاه تربیت مدرس

الهه محمدزاده حسن آبادی

روانشناسی بالینی

دانشگاه علامه

مهسا حائری

روانشناسی بالینی

دانشگاه شهید بهشتی

مریم فرهنگ

مشاوره خانواده

دانشگاه علامه

آقای شیخ

مشاوره خانواده

دانشگاه شهید بهشتی

خانم حسن آبادی

مشاوره خانواده

دانشگاه شهید بهشتی

خانم رضایی

مشاوره خانواده

دانشگاه علامه

خانم شرف پور

مشاوره خانواده

دانشگاه علامه

بهاره بیات

روانشناسی عمومی

دانشگاه خوارمی

پریسا مجذوب

روانسنجی

دانشگاه تهران

خانم شهسواری

 

تربت مدرس شعبه بین الملل

 

 

ورود به سامانه