دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد مشاوره دانشگاه سراسری ترم تابستان 95

برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد مشاوره دانشگاه سراسری

"ترم تابستان 95"

ردیف

نام درس

نام مدرس

روز/ساعت

مدت دوره

شهریه(تومان)

1

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

جمعه

8 الی 12

40 ساعت

450000

2

زبان تخصصی

استاد نادری

5شنبه

14 الی 17

30 ساعت

350000

3

نظریه های شخصیت

استاد جلالی

5شنبه

9 الی 12

30 ساعت

250000

4

نظریه های مشاوره

و رواندرمانی

استاد جلالی

5شنبه

13 الی 16

40 ساعت

300000

5

فنون مشاوره

استاد جلالی

جمعه

20 ساعت

150000

6

مبانی مشاوه

شروع ازترم پاییز

 

 

 

7

کاربرد آزمونهای روانی

شروع ازترم پاییز

 

 

 

 
عضویت در کانال تلگرام
ورود به سامانه