دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی رشته مشاوره

معرفی رشته مشاوره 

هدف این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص برای ارایه خدمات مشاوره ای به منظور ارتقا سلامت روان افراد جامعه از کودکی تا پیری می باشد. هدف هریک از گرایش های مختلف مشاوره به شرح زیر است:

الف- مشاوره شغلی:

کمک به رشد شغلی دانش آموزان  و دانشجویان به نحوی که  جهت گیری شغلی آنان رشد شده  و بتوانند پس از فراغت از تحصیل مستقلانه اقدام به جستجوی شغل یا کار آفرینی نمایند. مهارت یافتن کار و شغل بدون اتکا به سازمانهای دولتی یکی از هدفهای مهم این گرایش است.

1 - ارایه خدمات مشاوره شغلی در سازمانها به منظور رشد حداکثر کارایی افراد شاغل و پیش گیری از رفتارهای ناهنجار شغلی و درمان آن ، شناسایی عوامل مخل بهداشت روانی در محیط کار و مدیریت آن.

2- ارایه خدمات مشاوره شغلی به افراد جویای کار و کمک به انطباق آنان با محیط کار.

3 - ارایه خدمات مشاوره شغلی به منظور پیشگیری از رشد مشاغل کاذب.

4- کمک به افراد آسیب دیده اجتماعی به منظور انتخاب شغل و انطباق با آن. 6- ارایه خدمات مشاوره شغلی در مراکز کار درمانی و توان بخشی .

ب - مشاوره مدرسه:

هدف از ایجاد این گرایش تربیت مشاوران متخصص با رویکردهای علمی، بومی و اسلامی به منظور ارایه خدمات مشاوره در مراکز آموزشی می باشد به نحوی که به افراد در حال تحصیل کمک شود حداکثر سازگاری و پیشرفت تحصیلی را داشته باشند. هدفهای این گرایش به این شرح می باشد:

1- شناسایی عوامل مخل بهداشت روانی در مراکز آموزشی و کنترل آن.

2- کمک به دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری.

3- برنامه ریزی و ارایه خدمات مشاوره ای به منظور پیشگیری از بروز انواع آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد و بزهکاری در بین دانش آموزان.

4-  هدایت تحصیلی دانش آموزان.

5- پیشگیری و درمان افت تحصیلی دانش آموزان.

6- ارایه خدمات مشاوره ای و مشورتی به معلمان و والدین و ایجاد زمینه های مناسب برای همکاری متقابل آنها.

 ج- مشاوره توان بخشی:

 هدف این گرایش تربیت  نیروی انسانی متخصص به منظور کمک  های روان شناختی به افراد آسیب دیده اجتماعی در زمینه های  مختلف جسمی و روانی  با هدف توانمند سازی روان شناختی  آنها می باشد.  هر آسیبی خودبخود آسیبهای روان شناختی نیز به دنبال دارد که بی توجهی به آن می تواند انواع درمانهای جسمانی و اجتماعی را محدود نماید. هدف های تربیت متخصصان مشاوره توان بخشی عبارت است از پرورش نیروهای ماهری که بتوانند: 1- در باز توانی افراد معتاد و خانواده های آنها ماهرانه ایفای نقش تمایند. 2- کمک به بازتوانی روان شناختی  افراد دارای بیماری های صعب العلاج جسمانی و روانی.  3- مشاوره توان بخشی به سالمندان. 4- مشاوره توان بخشی به خانواده های زندانیان. 5-  مداخله در بحران روان شناختی ناشی از بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی  مانند زلزله ، آتش سوزی و.... 6- مداخله در خودکشی و و پیشگیری از آن.

د- مشاوره خانواده:

 هدف از ایجاد این گرایش تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر با رویکردهای علمی، بومی و اسلامی  به منظور  ارتقاء، استحکام و سلامت خانواده  و مداخله درمانی به منظور رفع جنبه های آسیب زای آن می باشد. هدف این گرایش تربیت افراد ماهر و توانمند ی است که بتوانند فعالیت های زیر را داشته باشند:

1- مشاوره پیش از ازدواج. 

2- درمان تعارض های زناشویی.

3- پیشگیری از طلاق و درمان زوجهای در حال طلاق. 4- مشاوره های پس از طلاق. 5- مشاوره در زمینه تربیت فرزند. 6- خانواده درمانی برای کمک به درمان بیماری های روحی ناشی ازآسیب های ساختاری خانواده.

عضویت در کانال تلگرام

ورود به سامانه