دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استرس و بیماری (بخش اول)_ روانشناسی سلامت

 

استرس و بیماری - روانشناسی سلامت

(بخش اول)

 

 

استرس و بیماری (بخش اول)_ روانشناسی سلامت

 

 

یکی از مباحث مهمی که در روانشناسی سلامت مورد تاکید قرار می گیرد، بررسی نقش استرس در ایجاد بیماری است که در این بخش به آن خواهیم پرداخت. در ادامه بحث به بررسی دو مدل مزمن و حاد در خصوص رابطه بین استرس و بیماری می پردازیم.

 

آیا استرس باعث بیماری می شود؟

یکی از دلایلی که استرس به صورت مکرر در تحقیقات مورد مطالعه قرار گرفته است به خاطر تاثیر بالقوه آن بر سلامت افراد است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که فشار خون بالا در افرادی که مشاغل پر استرسی دارند ( کارکنان برج مراقبت) از کسانی است که شغل کم استرسی دارند ( راهبه ها) بیشتر است.  همچنین استرس زندگی بالاتر با گزارش بالاتر علایم جسمانی همراه است ( کروپلی و استپتو، 2005) . همچنین مطالعات طولی و عرضی نشان می دهند که مشاغل پر استرس با ریسک بالای  بروز بیماری های قلبی-عروقی در ارتباط اند ( کیویماکی و همکاران، 2002) . در یکی از جدیدترین مطالعات انجام شده کرشو و همکاران (2014) در یک مطالعه طولی رابطه ی رویدادهای استرس زای زندگی و فشارهای اجتماعی را با شیوع بیماری های عروق کرونر و سکته مستقل از ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی در طرح بهداشت زنان مورد بررسی قرار دادند. داده های مطالعه از پرونده 82000 زن شرکت کننده در طرح بهداشت زنان مورد استفاده قرار گرفت. شرکت کنندگان برای مدت 18 سال تحت پیگیری قرار داشتند (میانگین 14 سال). از روش  مدل مخاطرات متناسب کاکس برای تخمین همخوانی اندازه های استرس با شیوع بیماری عروق کرونر استفاده شد. بعد از انطباق ویژگی های اجتماعی- جمعیت شناختی و علائم افسردگی در نمونه مورد مطالعه، نتایج نشان داد رویدادهای پر استرس زندگی و فشارهای اجتماعی بیشتر با  شیوع بالاتر بیماری عروق کرونر و سکته قلبی همراه بود. ادامه دارد.... 

برای دریافت ادامه مطلب کلیک کنید. (دانلود فایل با فرمت PDF)

ورود به سامانه