دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استرس و بیماری (بخش سوم) _ روانشناسی سلامت

 

استرس و بیماری - روانشناسی سلامت

(بخش سوم)

 

استرس و بیماری (بخش سوم) _ روانشناسی سلامت

 

 

در دو بخش قبلی این گفتار رابطه استرس و بیماری با ارائه دو مدل حاد و مزمن و همچنین متغیر های میانجی رابطه استرس-بیماری در حیطه رفتاری مورد بررسی قرار گرفت. در بخش آخر این مقاله، رابطه استرس و بیماری از نظر مسیرهای فیزیولوژیک، تعامل مسیر های رفتاری و فیزیولوژیک و تاثیر تفاوت های فردی در رابطه استرس –بیماری به عنوان یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه روانشناسی سلامت مورد بررسی قرار می گیرد. 

 ادامه دارد.... 

برای دریافت "بخش اول، دوم و سوم" کلیک کنید. (دانلود فایل با فرمت PDF)

ورود به سامانه