دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استرس (بخش اول) _ روانشناسی سلامت

 

استرس _ روانشناسی سلامت

(بخش اول)

 

 

استرس (بخش اول) _ روانشناسی سلامت

 

 

تعریف استرس

واژه استرس برای افراد مختلف معانی مختلفی دارد. افراد غیر متخصص ممکن است استرس را به معنی فشار، تنش، فشارهای بیرونی ناخوشایند و یا پاسخ هیجانی تعریف کنند. اما متخصصان روانشناسی، استرس را به روش های مختلفی تعریف کرده اند. تعاریف جدید استرس به استرس های محیط بیرون از فرد به عنوان استرسور ها (مشکل در کار)، پاسخ فرد به استرسور ها به عنوان استرس یا پریشانی(احساس تنش) و مفهوم استرس به عنوان چیزی که شامل تغییرات زیست شیمیایی، فیزیولوژیکی، رفتاری و روانشناختی است، توجه کرده اند. همچنین متخصصان بین استرس آسیب زا و زیان آور و استرس مثبت و سودمند تمایز قائل شده اند. به علاوه محققان بین استرس حاد  مانند آنچه در هنگام داشتن یک امتحان یا سخنرانی عمومی اتفاق می افتد و استرس مزمن مانند استرس شغلی و فقر تمایز قائل می شوند. رایجترین تعریف مورد استفاده، تعریفی است که توسط لازاروس و لاونیر (1978) ارائه شده است؛ ایشان استرس را به عنوان تعامل بین فرد و محیط در نظر گرفته و استرس را با اصطلاح "تطابق فرد - محیط " توصیف کردند. زمانی که فرد با فشارآور های بالقوه مشکل ساز مواجه می شود مانند یک امتحان یا سخنرانی عمومی، درجه استرسی که تجربه می کند اولا: به ارزیابی وی از رویداد (آیا ارویداد استرس زا هست؟) و دوما به ارزیابی وی از منابعی که در اختیار دارد (من می تونم با این مشکل کنار بیام؟) بستگی دارد. یک انطباق خوب، استرس کمی به همراه خواهد داشت و یک انطباق ضعیف استرس بالایی را ایجاد خواهد کرد.

 

مدل های استرس

یکی از ابتدایی ترین مدل های استرس در سال 1932 توسط کانن گسترش یافت. مدل وی "مدل جنگ و گریز استرس" نامیده شد که در آن بر نقش عوامل بیرونی بر ایجاد پاسخ های جنگ و گریز شامل افزایش فعالیت و برانگیختگی تاکید می شود. وی عقیده دارد که این تغییرات فیزیولوژیکی فرد را قادر می سازد تا از منبع استرس اجتناب کند یا به آن حمله کند. در این مدل استرس به عنوان پاسخ به استرسور های محیطی تعریف شده است. وی استرس را به عنوان یک پاسخ انطباقی فرض می کند که فرد را قادر می کند تا رویداد های استرس زا را مدیریت کنند؛ همچنین وی عقیده دارد که استرس های طولانی مدت می توانند به مشکلات پزشکی منجر شوند. ادامه دارد.... 

برای دریافت ادامه مطلب کلیک کنید. (دانلود فایل با فرمت PDF)

 

ورود به سامانه