دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی روانشناسی سلامت (بخش اول) _ روانشناسی سلامت

 

معرفی روانشناسی سلامت

(بخش اول)

 

معرفی روانشناسی سلامت (بخش اول) _ روانشناسی سلامت

 

 

تعریف روانشناسی سلامت

روانشناسی سلامت عبارت است از گردآوری یافته های آموزشی، علمی و حرفه ای در رشته روان شناسی با هدف ارتقا و حفظ سلامتی، پیشگیری و درمان بیماری ها، شناسایی عوامل سبب شناختی و تشخیصی مرتبط با سلامتی،  بیماری و کژکارکردی های مرتبط و نیز تجزیه و تحلیل و بهبود نظام مراقبت های بهداشتی و ایجاد خط مش های بهداشتی (Matarazzo، 1980).

 

تاریخچه روانشناسی سلامت

طب مدرن در طول قرن نوزدهم شکل گرفت. انسان با استفاده ازکالبدشناسی، تحقیقات فیزیکی و معاینات پزشکی مورد مطالعه قرار گرفت. داروین، اصل انواع را در سال 1856 منتشر کرد و تئوری تکامل را توصیف کرد. این تئوری جایگاه انسان در طبیعت را شناسایی و پیشنهاد کرد که  ما بخشی از طبیعت هستیم و با آن توسعه پیدا کرده و در واقع موجوداتی بیولوژیک هستیم. این با مدل زیست پزشکی رایج در پزشکی مطابقت داشت، مدل زیست پزشکی معتقد است انسان باید همانگونه که دیگر اعضای جهان طبیعی مورد مطالعه قرارگرفته اند، مورد مطالعه قرار گیرد.  ادامه دارد...

برای دریافت ادامه مطلب کلیک کنید (دانلود فایل با فرمت PDF)

ورود به سامانه