دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

​نکات کلیدی درس روانشناسی سلامت ویژه کنکور دکتری روانشناسی _ بخش دوم

 

نکات کلیدی درس روانشناسی سلامت

"ویژه کنکور دکتری روانشناسی سلامت"

(بخش دوم)

 
  • بروز یعنی فراوانی موارد جدیدی از یک بیماری و شیوع یعنی نسبتی از یک جمعیت که به یک بیماری خاص مبتلا هستند.
  • نظریه های پیوستاری، مجموعه ای از متغیرها را که تصور می شود بر رفتار افراد تأثیر دارند، شناسایی می کند، سپس با ترکیب این متغیرها، احتمال انجام یک رفتار خاص از شخص را پیش بینی می کند.
  • چهر مدل پیوستار رفتار بهداشتی بررسی عبارتند از: مدل باور سلامت، نظریه های عمل مستدل / رفتار برنامه ریزی شده، نظریه های یادگیری و نظریه های و نظریه های اجتماعی شناختی.
  • نظریه عمل مستدل یک نظریه روانشناسی عمومی است که در پیش بینی ارتباط بین نگرش ها، نیات و رفتار در حوزه های مختلف مثل رای دادن، اهداء پول و انتخاب شغل مفید است.
  • نسخه جدیدتر نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مؤلفه کنترل تصوری رفتار را اضافه کرده است، یعنی این که شخص تا چه حد باور دارد که می تواند یک رفتار را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.
ورود به سامانه