دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

PNI (روان عصب ایمنی شناسی)_ روانشناسی سلامت (بخش اول)

 

PNI (روان عصب ایمنی شناسی) – روانشناسی سلامت

(بخش اول)

 

PNI (روان عصب ایمنی شناسی)_ روانشناسی سلامت (بخش اول)

 

 

در این مقاله به موضوع روان عصب ایمنی شناسی یا PNI  که مبحثی نسبتا جدید و بین رشته ای در حوزه روانشناسی سلامت است و به این معنی است که  وضعیت روانشناختی افراد از طریق سیستم عصبی می تواند بر سیستم ایمنی آن ها اثر بگذارد، می پردازیم؛ این دیدگاه پایه ای علمی برای تاثیر ذهن بر جسم و رویکردهای مثبت نگری به زندگی فراهم ساخته است. برای بررسی موضوع، ابتدا باید به سوال های ذیل پاسخ دهیم: 1- سیستم ایمنی چیست؟ 2- شرطی سازی سیستم ایمنی چگونه انجام می شود؟ 3- چگونه می توان تغییرات ایمنی را اندازه گیری کرد؟ 4- وضعیت روانشناختی چگونه بر سیستم ایمنی تاثیر گذار است؟

 ادامه دارد.... 

برای دریافت ادامه مطلب کلیک کنید. (دانلود فایل با فرمت PDF)

 

ورود به سامانه