دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سوالات کنکور ارشد روانشناسی

با توجه به تستی شدن کنکور دکترای روانشناسی از سال 1392 به بعد، برای آشنایی داوطلبان با نحوه آزمون و نیز سنجش توانایی داوطلبان نمونه سوالات کنکور دکتری روانشناسی در این بخش آورده شده است.

سوالات کنکور ارشد روانشناسیورود به سامانه