دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی سال 92 (دفترچه شماره 1)

سوالات کنکور آزاد کارشناسی ارشد روانشناسی همراه با پاسخنامه سال 95سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی همراه با پاسخنامه سال 95سوالات کنکور آزاد کارشناسی ارشد روانشناسی همراه با پاسخنامه، سال 94سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی همراه با پاسخنامه تشریحی سال 94سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی همراه با پاسخنامه، سال 94سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی همراه با پاسخنامه، سال 94سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی همراه با پاسخنامه، سال 93سوالات کنکور آزاد کارشناسی ارشد روانشناسی همراه با پاسخنامه، سال 93سوالات کنکور پیام نور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی همراه با پاسخنامه، سال 93سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی همراه با پاسخنامه، سال 92
ورود به سامانه