دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سوالات کنکور دکتری روانشناسی

برای آشنایی داوطلبان با نحوه کنکور و نیز سنجش توانایی داوطلبان در پاسخ دادن به سوالات کنکور ، نمونه سوالات کنکور دکتری روانشناسی سالهای گذشته در این بخش آورده شده است.

سوالات کتکور دکتری روانشناسیورود به سامانه