دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی دانشگاه سراسری

معرفی منابع و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 
«دانشگاه سراسری»

 


گرایش / ضرایب

نام درس

روانشناسی

روانشناسی بالینی

سنجش و اندازه‌گیری

روانشناسی صنعتی

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

متون تخصصی به زبان انگلیسی

2

2

2

2

2

علم النفس

1

1

0

0

1

آمار و روش تحقیق

1

1

2

2

1

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

2

2

1

0

2

روانشناسی رشد

2

2

2

0

2

روانشناسی بالینی

0

3

0

0

3

روانشناسی عمومی

2

0

1

0

0

روانسنجی

0

0

2

0

0

آزمون های شناختی هوش و شخصیت

0

0

2

0

0

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

1

1

0

0

1

روانشناسی صنعتی

0

0

0

2

0

روانشناسی اجتماعی

0

0

0

2

0

رفتار سازمانی

0

0

0

3

0

روانشناسی امور استخدامی

0

0

0

3

0

بالندگی سازمانی

0

0

0

3

0

 
 
 

دروس

منابع مطالعاتی

زبان تخصصی

 • Reading in psychology _ Kianoosh Hashemian. Samt pub
 • متون تخصصی روان شناسی – یحیی سیدمحمدی
 • متون تخصصی روان شناسی  - لیندا لیل
 • متون تخصصی روانشناسی – محسن طالب زاده
 • خلاصه  Discovering Psychology

علم النفس

 • علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی – دکتر احدی و بنی جمالی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
 • روان شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی – علی اصغر احمدی، انتشارات امیرکبیر
 • علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی – دکتر علی کجباف
 • علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی – عثمان نجاتی
 • علم النفس – دکتر احمد هاشمی، انتشارات دانشگاه پیام نور
 • علم النفس – محمدی، رحیمی، انتشارات فرهنگ (خلاصه و تست)

آمار و روش تحقیق

 • احتمالات و آمار کاربردی – دکتر دلاور، انتشارات رشد
 • مبانی نظری و علمی پژوهش – دکتر دلاور، انتشارات رشد یا روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی – دکتر دلاور، انتشارات ویرایش
 • روش تحقیق در علوم رفتاری – دکتر سرمد، بازرگان و حجازی، انتشارات آگاه
 • روش های آماری در علوم رفتاری – دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات سخن
 • روش های تحقیق در علوم رفتاری – دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن

روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی

 • روان شناسی مرضی – ریچارد پی. هالجین، ویتبورن – ترجمه سید محمدی – نشر روان
 • آسیب‌شناسی روانی DSM-5، دکتر گنجی
 • روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی – دکتر سیف نراقی و نادری، انتشارات ارسباران
 • بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی – دکتر احدی و بنی جمالی، نشر نی
 • آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 – محمدی، هدایتی، عشقی فر، انتشارات فرهنگ
 • روانشناسی کودکان استثنائی – میلانی فر
 • خلاصه روانپزشکی کاپلان (3 جلد) – انتشارات ارجمند

روانشناسی رشد

 • روانشناسی ژنتیک – دکتر منصور – انتشارات سمت
 • روانشناسی رشد – لورا برک - ترجمه سیدمحمدی – نشر روان
 • روانشناسی رشد – علیرضا محمدی – انتشارات فرهنگ (خلاصه و تست)
 • نظریه های رشد – خویی نژاد

روانشناسی بالینی

 • روانشناسی بالینی – فیرس – ترجمه مهرداد فیروزبخت – انتشارات رشد
 • نظریه های روان درمانی پروچسکا
 • نظریه های روان درمانی – کرامر
 • روانشناسی بالینی – دکتر شاملو
 • روانشناسی بالینی – حمید پورشریفی – انتشارات سنجش
 • نظریه های مشاوره و روان درمانی – دکتر شفیع آبادی
 • آزمون های روانی (در حد آشنایی با فرمت کلی، آزمون را از کتاب های آزمون های روانی می‌توانید مطالعه کنید.)

روانشناسی عمومی

 • زمینه روانشناسی – اتکینسون و هیلگارد – ترجمه دکتر براهنی – انتشارات رشد
 • زمینه روانشناسی – سانتراک – انتشارات رسا
 • روانشناسی عمومی – محمدی و صادقی – انتشارات فرهنگ (تست و خلاصه)
 • روانشناسی عمومی دکتر گنجی

روانسنجی (سنجش و اندازه گیری)

 • روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی – دکتر سیف – انتشارات دوران
 • اصول روانسجی و روان آزمایی – دکتر شریفی – انتشارات رشد

آزمون های هوش و شخصیت

 • آزمون های روانی – دکتر گنجی
 • آزمون های روانی – دکتر بهرامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
 • آزمون های فرافکن – دکتر بهرامی
 • راهنمای سنجش روانی مارنات، جلد 1و2 – ترجمه دکتر شریفی، انتشارات رشد
 • نظریه های هوش و شخصیت – دکتر شریفی
 • اصول روانسنجی و روان آزمایی – دکتر شریفی، انتشارات رشد

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

 • انگیزش و هیجان – دکتر خداپناهی، انتشارات سمت
 • روانشناسی فیزیولوژیک – دکتر خداپناهی، انتشارات سمت
 • فیزیولوژی اعصاب و غدد – دکتر روحانی، انتشارات سمت
 • روانشناسی فیزیولوژیک – مرتضی پیری، انتشارات فرهنگ (خلاصه و تست)
منابع معرفی شده برای هر درس، به ترتیب اولویت می باشد .
 
 
 
 
ورود به سامانه