دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع مطالعاتی پیشنهادی

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
0
منابع مطالعاتی پیشنهادی
زبان تخصصی:
خلاصه های هیلگارد از کتاب متن اصلی هیلگارد-زمینه روان شناسی
Reading in psychology – kianoosh hashemian.samt pub
متون تخصصی روان شناسی و علوم تربیتی – دکتر خلعت بری – گل پرور
راهنمای متون روانشناسی به زبان انگلیسی - یحیی سید محمدی
متون روانشناسی به زبان انگلیسی - یاسمین مندی


علم النفس:
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی – دکتر احدی و بنی جمالی , انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
روان شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی – علی اصغر احمدی , انتشارات امیر کبیر
درسنامه ی نظریات جدید علم النفس – دکتر خلعت بری , انتشارات کانون فرهنگی آموزش
علم النفس سنجش

آمار و روش تحقیق:
احتمالات و آمار کاربردی – دکتر دلاور – انتشارات رشد
مبانی نظری و علمی پژوهش – دکتر دلاور – انتشارات رشد یا روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور –نشر ویرایش
روش تحقیق در علوم رفتاری – دکتر سرمد , بازرگان و حجازی – انتشارات آگاه
آمار توصیفی و استنباطی – دکتر فرجی
روش تحقیق – دکتر فرجی

روان شناسی مرضی و کودکان استثنائی:
روان شناسی مرضی – تحولی – دکتر دادستان – جلد 1و2و3 – انتشارات سمت
روان شناسی نابهنجاری – روزنهان و سلیگمن – ترجمه سید محمدی – جلد 1 و 2 – انتشارات ساوالان و ارسباران
روان شناسی و کودکان استثنائی – دکتر سیف نراقی و نادری – انتشارات ارسباران
بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی – دکتر احدی و بنی جمالی – نشر نی
روان شناسی مرضی هالیجن – یحیی سید محمدی
روانشناسی مرضی - پوران پژوهش
روانشناسی استثنائی سنجش
خلاصه روان پزشکی کاپلان (3 جلد) – انتشارات شهرآب یا ارجمند
روان شناسی مرضی – ساراسون – ترجمه ی دکتر بهمن نجاریان – جلد 1 و 2
نظریه های مشاوره و روان درمانی – دکتر شفیع آبادی – مرکز نشر دانشگاهی
نظریه های روان درمانی – پروچاسکا – ترجمه سید محمدی – انتشارات رشد
روان شناسی مرضی – ریچارد پی . هالجین , ویتبورن – ترجمه سید محمدی – نشر روان
روان شناسی مرضی روزنهان و سلیگمن

روانشناسی رشد:
روان شناسی ژنتیک – دکتر منصور – انتشارات سمت
روانشناسی رشد – برک – ترجمه ی سید محمدی – جلد 1 و 2 –نشر ارسباران

روانشناسی رشد – زندن – ترجمه دکتر گنجی – انتشارات بعثت
روانشناسی رشد نوجوانی و جوانی – دکتر احدی و جمهری – انتشارات ققنوس

روانشناسی بالینی:
روانشناسی بالینی – فیرس – ترجمه ی مهرداد فیروزبخت – انتشارات رشد
روانشناسی بالینی – دکتر شاملو
روانشناسی بالینی – حمید پورشریفی – انتشارات سنجش
نظریه های مشاوره و روان درمانی – دکتر شفیع آبادی
آزمون های روانی ( در حد آشنائی با فرمت کلی آزمون را از کتاب های آزمون های روانی می توانید مطالعه کنید).
روانشناسی بالینی – پوران پژوهش
روان سنجی مارنات – (تست ها )

روانشناسی عمومی:
زمینه روان شناسی – سانتراک – انتشارات رسا
زمینه روان شناسی – اتکینسون و هیلگارد – جلد 1 و 2 – انتشارات رشد
روان عمومی گنجی

روان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان:
انگیزش و هیجان . جان مارشال ریو – ترجمه ی سید محمدی – نشر ویرایش
مبانی روان شناسی فیزیولوژیک . کارلسون – ترجمه ی مهرداد پژهان – نشر غزل
 
 

قابل توجه دوستان گرامی : ترجیحاً موارد علامت گذاری شده منابع اصلی بوده و لازم به ذکر است در کنار هر کدام

کتابهای کمک آموزشی همراه با تست مطالعه شود.

روانشناسی عمومی »» محمدی - صادقی

روانشناسی رشد

روانشناسی مرضی »» محمدی - دماوندیان

روانشناسی تربیتی »» محمدی - کریمی

فیزیولوژیک »» پیری

 

ورود به سامانه