دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی بالینی

«دانشگاه آزاد»

نام درس

تعداد سوال

ضرایب

منابع

آسیب شناسی

25

3

 • آسیب شناسی روانی هالجین (DSM-5) - سید محمدی (1)
 • آسیب شناسی روانی دکتر گنجی (DSM-5) (2)
 • خلاصه روان پزشکی کاپلان DSM-5 (3)
 • جزوه و کلاس های نکته و تست استاد محمدی (4)

رشد

25

2

 • روانشناسی رشد – خویی نژاد (1)
 • روانشناسی رشد – محمدی  (انتشارات فرهنگ) (2)
 • روانشناسی رشد – لورابرک – سید محمدی (3)
 • روانشناسی رشد – دکتر منصور (4)
 • روانشناسی رشد – احدی – محسنی (5)
 • جزوه  و کلاس های نکته و تست – استاد محمدی (6)

روانشناسی بالینی

25

3

ارزشیابی شخصیت و آزمون‌های شناختی

25

1

 • راهنمای سنجش آزمونهای روانی – مارنات، پاشا شریفی (1)
 • آزمونهای روانی – دکتر گنجی (2)

نوروسایکولوژی

25

1

 • روان شناسی فیزیولوژی – کارسون (1)
 • مقدمات نوروسایکولوژیک – داود معظمی (2)
 • روان شناسی فیزیولوژی مارشال ریو (3)

زبان تخصصی

25

2

Clinical psychology دکتر آزاد (1)

General Psychology - یحیی سید محمدی (2)

Reading in psychology دکتر کیانوش هاشمیان -  (3)

General Psychologyدکتر آزاد -  (4)

 
منابع ارایه شده برای هر درس، به ترتیب اولویت می باشد (شماره های مشخص شده در مقابل هر منبع ترتیب اولویت می باشد)
ورود به سامانه