دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد

منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی سلامت

«دانشگاه آزاد»
 

نام درس

تعداد سوال

ضرایب

منابع

روانشناسی رشد و شخصیت

25

1

 • روانشناسی رشد – خویی نژاد (1)
 • روانشناسی رشد – محمدی (انتشارات فرهنگ) (2)
 • روانشناسی رشد – دکتر منصور (3)
 • روانشناسی رشد – لورابرک – سید محمدی (4)
 • روانشناسی رشد – احدی – محسنی (5)
 • روانشناسی شخصیت – شولتز (1)
 • روانشناسی شخصیت – محمدی، فارسی‌نژاد (انتشارات فرهنگ) (2)
 • جزوه و کلاس های نکته و تست استاد محمدی (3)

روانشناسی سلامت

25

3

آسیب‌شناسی روانی و روانشناسی بالینی

25

1

 • آسیب شناسی روانی هالجین (DSM-5) - سید محمدی (1)
 •  آسیب شناسی روانی دکتر گنجی (DSM-5) (2)

آمار

25

1

 • آمار و روش تحقیق دکتر علی دلاور (1)
 • روش تحقیق در علوم رفتاری – دکتر سرمد (2)
 • روش های آماری در علوم رفتاری – دکتر پاشا شریفی (3)
 • جزوه استاد حبیبی – موسسه نگاره و ندا (4)

نوروسایکولوژی

25

1

 • مقدمات نوروسایکولوژی - داود معظی (1)
 • نوروسایکولوژی - دکتر احمد علی پور (2)

زبان

25

1

Health Psychology چکیده کتاب ساندرسون-  (1)

Clinical psychology دکتر آزاد (2)

General Psychology - یحیی سید محمدی (3)

Reading in psychology دکتر کیانوش هاشمیان -  (4)


منابع ارایه شده برای هر درس، به ترتیب اولویت می باشد (شماره های مشخص شده در مقابل هر منبع ترتیب اولویت می باشد)
ورود به سامانه