دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی عمومی

«دانشگاه آزاد»

نام درس

تعداد سوال

ضرایب

منابع

نظریه‌های رشد و شخصیت

25

1

 • روانشناسی رشد – خویی نژاد (1)
 • روانشناسی رشد – محمدی (انتشارات فرهنگ) (2)
 • روانشناسی رشد – دکتر منصور (3)
 • روانشناسی رشد – لورابرک – سید محمدی (4)
 • روانشناسی رشد – احدی – محسنی (5)
 • روانشناسی شخصیت – شولتز (1)
 • روانشناسی شخصیت – محمدی، فارسی‌نژاد (انتشارات فرهنگ) (2)
 • جزوه و کلاس های نکته و تست استاد محمدی (3)

روانشناسی کودکان استثنایی و مرضی کودک

25

1

 • آسیب شناسی روانی هالجین (DSM-5) - سید محمدی (1)
 • آسیب شناسی روانی دکتر گنجی (DSM-5) (2)
 • خلاصه روان پزشکی کاپلان DSM-5 (3)
 • روانشناسی کودکان استثنائی – میلانی فر (1)
 • روانشناسی کودکان استثنائی – سیف نراقی (2)
 • روانشناسی کودکان استثنائی – هالاهان کافمن ترجمه مجتبی جوادیان (3)
 • بهداشت روانی عقب ماندگی ذهنی – دکتر احدی (4)
 • جزوه و کلاس های نکته و تست استاد محمدی (5)

روانشناسی فیزیولوژیک

25

1

 • روان شناسی فیزیولوژی – کارسون (1)
 • مقدمات نوروسایکولوژیک – داود معظمی (2)
 • روان شناسی فیزیولوژی مارشال ریو (3)

روانشناسی عمومی

25

4

 • زمینه روانشناسی هیلگارد – ترجمه براهنی (1)
 • زمینه روانشناسی سانتراک – فیروزبخت (2)
 • روانشناسی عمومی – دکتر گنجی (3)
 • روانشناسی عمومی – محمدی، صادقی (چکیده همراه با 10 سال تست) (4)

آمار و روش تحقیق و روان سنجی

25

2

 • احتمالات و آمار کاربردی – دکتر دلاور (1)
 • روش تحقیق در علوم رفتاری – دکتر سرمد (2)
 • سنجش و اندازه‌گیری - دکتر سیف (3)
 • روش های آماری در علوم رفتاری – دکتر حسن پاشا شریفی (4)
 • جزوه استاد حبیبی – موسسه نگاره و ندا (5)

زبان تخصی

25

3

General Psychology -  یحیی سید محمدی (1)

Reading in psychology دکتر کیانوش هاشمیان -  (2)

General Psychology - دکتر آزاد  (3)

Clinical psychology دکتر آزاد (4)


منابع ارایه شده برای هر درس، به ترتیب اولویت می باشد (شماره های مشخص شده در مقابل هر منبع ترتیب اولویت می باشد)
ورود به سامانه