دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه آزاد

 

معرفی منابع کنکور دکتری روانشناسی کودکان استثنائی

"دانشگاه آزاد"
 

نام درس

تعداد سوال

ضرایب

معرفی منابع

 

روانشناسی بالینی

 

25

 

1

 

 

روانشناسی رشد و تحول

 

 

25

 

 

1

 • روانشناسی رشد – خویی نژاد (1)
 • روانشناسی رشد – استاد محمدی انتشارات فرهنگ (2)
 • روانشناسی رشد – دکتر منصور (3)
 • روانشناسی رشد – لورابرگ (4)
 • روانشناسی رشد – احدی – محسنی (5)
 • جزوه و کلاس های نکته و تست استاد محمدی (6)

 

روان شناسی کودکان استثنایی

 

25

 

2

 • روان شناسی کودکان استثنایی دکتر میلانی فر (1)
 • روان شناسی کودکان استثنایی دکتر سیف نراقی (2)
 • بهداشت روانی عقب ماندگان ذهنی استاد احدی (3)
 • روان شناسی کودکان استثنایی هالاهان کافمن ترجمه جوادیان (4)

 

روش های ارزیابی و کاربرد آزمون های روان شناختی

 

25

 

1

 • سنجش و اندازه گیری دکتر سیف (1)
 • اصول روان سنجی  و روان آزمایی پاشا شریفی (2)
 • راهنمایی سنجش روانی مارنات ترجمه پاشا شریفی (3)

 

آمار و روش تحقیق

 

25

 

1

 • آمار و روش تحقیق دکتر علی دلاور (1)
 • روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد (2)
 • روش های آماری در علوم رفتاری دکتر پاشا شریفی (3)

 

اصول مشاوره ژنتیک

 

25

 

1

 • اصول مشاوره و ژنتیک دکتر نوری (1)
 • بهداشت روانی دکتر احدی (2)

 

زبان تخصصی

 

25

 

1

متون تخصصی دکتر یاسمن مندی (1)

متون تخصصی کیانوش هاشمیان (2)

متون تخصصی دکتر آزاد (3)

 

منابع ارایه شده برای هر درس، به ترتیب اولویت می باشد (شماره های مشخص شده در مقابل هر منبع ترتیب اولویت می باشد)

ورود به سامانه