دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع دکتری روانشناسی آموزش کودکان استثنائی 99- منابع کنکور دکتری روانشناسی کودکان استثنایی

منابع دکتری روانشناسی آموزش کودکان استثنائی 99

منابع

ضرایب

نام درس

 • کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز، دکتر رضا خیرآبادی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
 • لغات 504 و تافل
 • کتاب زبان زیر ذره بین

1

زبان عمومی

 • استعداد تحصیلی، محمد وکیلی و هادی مسیح خواه، انتشارات کتابخانه فرهنگ

1

استعداد تحصیلی

 • آمار و روش تحقیق دکتر علی دلاور
 • تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی فرگوسن
 • روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد
 • استنباط آماری در پژوهش رفتاری دکتر هومن
 • روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی بورگ و گال

4

آمار و روش تحقیق

 • روانشناسی کودکان استثنائی براساس DSM5 تألیف مهدی گنجی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی تألیف مریم سیف نراقی
 • روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی تألیف بهروز میلانی­فر
 • کودکان استثنائی تألیف هالاهان و کافمن ترجمۀ جوادیان
 • روانشناسی کودکان استثنائی تألیف غلامعلی افروز

4

روانشناسی آموزش کودکان استثنائی

 • آسیب شناسی روانی دکتر گنجی DSM-5 دو جلدی، انتشارات ساوالان
 • خلاصۀ روانپزشکی کاپلان و سادوک ترجمۀ فرزین رضاعی سه جلدی
 • آسیب شناسی روانی هالجین DSM-5 دو جلدی
 • روانشناسی مرضی کودک دکتر دادستان
 • آسیب شناسی روانی تألیف علیرضا محمدی و ارمغان دماوندیان برگرفته از منابع فوق، انتشارات کتابخانه فرهنگ

4

آسیب شناسی روانی کودک

 

ورود به سامانه