دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری راهنمایی و مشاوره دانشگاه سراسری

 

منابع و ضرایب کنکور دکتری راهنمایی و مشاوره

«دانشگاه سراسری»

*هر ساله با توجه به متغیر بودن ضرایب و تعداد سوالات دروس دکتری رشته راهنمایی و مشاوره در ادوار مختلف، ضریب و تعداد سوالات هر درس به طور مشخص قابل ذکر نمی باشد. 

نام درس

منابع

زبان

- عمومی: واژگان ضروری برای تافل(مریم صبوری) essential words for toefle کلاس و جزوه زبان عمومی آقای نیکپور

آمار و روشهای تحقیق

-  آمار و احتمالات کاربردی. دکتر دلاور .

-  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. دکتر دلاور.

-  روش های تحقیق جلد ۱و۲ بورگ و گال. ترجمه دکتر نصر و همکاران.

- روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. جلد 1و2 دکتر بیابانگرد (سعدی پور)                                                     

-شرکت در کلاس آمار استاد حبیبی

آزمون هوش و استعداد

-  سئوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های هوش و استعداد دکتری گروه علوم انسانی. استاد عرفانیان

فنون و نظریه های مشاوره

- نظریه های روان درمانی و مشاوره. شارف. ترجمه فیروزبخت.

-  نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. کُری. ترجمه سیدمحمدی .

-  نظریه های روان درمانی و مشاوره. کارول شاو آستاد. ترجمه فیروزبخت.

-  نظریه های مشاوره و روان درمانی. شفیع آبادی و ناصری.

-  روشها و فنون مشاوره (مصاحبه بالینی). شفیع آبادی.

 - مهارتهای پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی. حسینیان و کولایی.

- اصول و مبانی مشاوره گلادینگ

مبانی مشاوره

- مقدمات راهنمایی و مشاوره. شفیع آبادی

- مقدمات مشاوره. لئونارد استین. ترجمه خطیبی.

- مهارتهای عملی مشاوره (در رویکرد یکپارچه) کاترین گلدارد و دیوید گلدارد. ترجمه موسوی و پورشهریاری.

- مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره. دیوید گلدارد. ترجمه حسینیان.

- نظریه ها و فنون خانواده درمانی. حسینی بیرجندی

 
ورود به سامانه