دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره دانشگاه سراسری و آزاد

 

منابع و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

«دانشگاه آزاد و سراسری»

کنکور کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

منابع رشته مشاوره برای کنکور کارشناسی ارشد شامل 7 درس می‌باشد که تعداد سؤالات 6 درس آن در چند سال اخیر 20 سؤال و تعداد سؤالات درس زبان 30 سؤال بوده است.

ضرایب هر درس نشان دهنده میزان اهمیت آن درس در نمره‌گذاری نتایج می‌باشد.

منابع هر درس را به دو قسمت ضروری و تکمیلی تقسیم کرده ایم.

منابع ضروری: منابعی که خواندن آن برای کسب حداقل درصد قبولی لازم است و اکثر طراحان سؤال، هرسال تعداد مشخصی سؤال از آنها طرح می‌کنند و اکثر اساتید و سایت‌های معرف منابع روی آنها توافق دارند.

منابع تکمیلی: منابعی هستند که تعداد کمتری سؤال از آنها احتمال طرح شدن دارد اما برای کسب رتبه ایده آل (زیر 80) و سبقت از سایر داوطلبین خواندن آنها ضرورت دارد.

نام درس

ضریب

تعداد سوال

منابع

زبان تخصصی و عمومی

3

30

- عمومی: واژگان ضروری برای تافل (مریم صبوری) essential words for toefle کلاس و جزوه زبان عمومی آقای نیکپور

- تخصصی: متون تخصصی روانشناسی طالب زاده یا لیندا لیل با ترجمه گنجی متون روانشناسی ترجمه کیانوش هاشمیان کلاس زبان تخصصی

نکته: درس زبان به دلیل پراکندگی مطالب و حجم نسبتا زیاد از دروسی میباشد که حتما به کلاس نیازمند است.

فنون مشاوره

3

20

منابع ضروری:

- مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره. دیوید گلدارد. ترجمه حسینیان.

- مهارتهای پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی. حسینیان و کولایی.

- روشها و فنون مشاوره (مصاحبه بالینی). شفیع آبادی.

منابع تکمیلی:

- فنون و فرآیند مشاوره. ولفل و پاترسون. ترجمه سلیمانیان و نظری.

- کتاب کمک درسی فنون مشاوره انتشارات ساد

 مبانی مشاوره

2

20

منابع ضروری:

- راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل. شفیع آبادی

- پویایی گروه و مشاوره گروهی. شفیع آبادی.

-کاربرد مقدمات راهنمایی و مشاوره.شفیع آبادی

-مبانی و اصول مشاوره.سید احمد احمدی

-راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی. شفیع آبادی

منابع تکمیلی:

- اصول و مبانی مشاوره. گلادینگ. ترجمه گنجی.

- کتاب کمک درسی مبانی مشاوره انتشارات ساد

نظریه های مشاوره و روان درمانی

3

20

منابع ضروری:

- نظریه های مشاوره و روان درمانی. شفیع آبادی.

- نظریه های روان درمانی و مشاوره. شارف. ترجمه فیروزبخت.

- نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. کری. ترجمه سیدمحمدی.

منابع تکمیلی:

- نظریه های مشاوره و روان درمانی. پروچاسکار و نورکراس. ترجمه سیدمحمدی.

-کتاب کمک درسی نظریه های مشاوره انتشارات ماهان

نظریه های شخصیت

2

20

منابع ضروری:

- نظریه های شخصیت. شولتز. ترجمه کریمی و همکاران.

- نظریه های شخصیت. فیست و فیست. ترجمه سیدمحمدی.

- پژوهش در شخصیت. جان و پروین. ترجمه جوادی و کدیور.

منابع تکمیلی:

-کتاب کمک درسی نظریه های شخصیت انتشارات ماهان

-کتاب کمک درسی نظریه های شخصیت انتشارات ساد

کاربرد آزمونهای روانی

2

20

- روانشناسی و سنجش هوش. دکتر گنجی.

- آزمون های روانی (مبانی نظری و عملی). دکتر گنجی.

-آزمونهای روانی.ابوالفضل کرمی

-کلاس کاربرد آزمون استاد خدادادی

نکته: با توجه به حجم زیاد و پراکندگی مطالب در این درس به داوطلبین عزیز توصیه میشود در این درس نیز برای ثبت نام درکلاس اقدام نمایند.

آمار و روش تحقیق

2

20

منابع ضروری:

- روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. دکتر دلاور

- روش های تحقیق در علوم رفتاری. دکتر حسن زاده.

-احتمالات و آمار کاربردی.دکتر دلاور

-کلاس آمار و روش تحقیق استاد حبیبی

منابع تکمیلی:

- مجموعه طبقه بندی شده سئوالات با پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده.ابوالفضل بیرقی

- روش تحقیق در علوم رفتاری.دکتر سرمد، بازرگان و حجازی

نکته: باتوجه به حجم زیاد درس آمار و ضعف اکثر داوطلبین در این درس توصیه میگردد برای این درس حتما کلاس ثبت نام شود.

 
ورود به سامانه