دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آمادگی مصاحبه دکتری روان شناسی

آمادگی مصاحبه دکتری روان شناسی

پنج نکته اخلاقی که در مصاحبه دکتری باید رعایت کنید در زیر آمده است:

1) صداقت: راستگویی را به نقطه قوت خود تبدیل کنید. در صورتی که سوالی از شما پرسیده شود که جواب آن را نمی دانید صادقانه بگویید که در حال حاضر حضور ذهن ندارم . به خاطر داشته باشید که اساتید در صورت شنیدن دروغ و یا اغراق ذهنیت منفی پیدا می کنند.

2) عصبانیت ممنوع: نسبت به سوالاتی که از شما می شود حالت تدافعی به خود نگرفته و ناراحت و دلخور نشوید در برابر مواردی که شما را در منگنه قرار داده اند از قبل به راه های فرار فکر کنید. از صحبت ها و سوالات نامعقول عصبانی نشوید.

3) حفظ اعتماد به نفس: اگر جواب سئوالی را نمی دانید اعتماد به نفس خود را از دست ندهید. گاهی اوقات خود مصاحبه گران هم جواب آن را نمی دانند. مهم اعتماد به نفس شما در برخورد با سئوالات دشوار است.

4) آمادگی سئوالات عجیب را داشته باشید: اگر با سئوالات عجیب مواجهه شوید نگران نشوید. گاهی ممکن است از شما بپرسند چرا آمدی این رشته؟ چرا آمدی این جا؟ شما که ازدواج کردی و بچه هم دارای اصلا وقت درس خواندن هم داری؟ به نظرت سنت زیادی کم / زیاد نیست؟ در این شرایط آرامش تان را حفظ کنید و با لبخندی متین و متناسب با شرایط پاسخ دهید.

5) محترم باشید: این ربطی به جلسه مصاحبه ندارد. به طور کلی هیچ کس از تفاخر آن هم از سوی دانشجو خوشش نمی آید و حق هم دارد. اما فرق مصاحبه با سایه اوقات این است که استادی که در گروه مصاحبه کنندگان است می تتواند شما را رد کند چون هنوز جنبه ارتقاء ندارید.

 

ورود به سامانه