دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اهمیت مدرک زبان در مصاحبه دکتری روانشناسی

داشتن مدرک زبان در مصاحبه دکتری روانشناسی الزامی نیست اما در صورتی که مدرک هر یک از آزمون­های زبان معتبر را داشته باشید طبق جدول امتیازات زبان به آن امتیاز تعلق می­گیرد. میزان دانش زبان داوطلبان در مصاحبه دکتری روانشناسی اهمیت دارد بنابراین مدرک زبان علاوه بر این که امتیاز دارد بلکه توانایی و مهارت شما را در زبان انگلیسی نشان می­دهد و می­تواند تاثیر مثبتی به نظر مصاحبه­گران داشته باشد.

جدول امتیازات زبان

MSRT

IETLS

TOFEL:IBT

TOFEL:CBT

TOFEL:IBT TOLIMO

امتیاز تخصصی

100-80

8 و بالاتر

120-110

300-270

677-637

8

79-75

7.5

109-102

269-253

636-607

7

74-70

7

101-94

252-240

606-587

6

69-65

6.5

93-79

239-213

586-550

5

64-60

6

78-60

212-167

549-495

4

59-55

5.5

59-46

166-137

494-450

3

54-50

5

45-35

136-108

449-420

2

49-45

4.5

34-29

107-93

419-393

1

 

 

ورود به سامانه