دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

توصیه نامه چیست و چه اهمیتی برای مصاحبه دکتری روانشناسی دارد؟

توصیه نامه یکی از مدارک مهم برای مصاحبه دکتری روانشناسی است که داشتن آن برای برخی از دانشگاه­ها الزامی است. داوطلبان لازم است پیش از زمان مصاحبه از حداقل دو نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد روانشناسی خود خصوصاً استاد راهنمای پایان نامه بخواهند توصیه نامه­ای را برای مصاحبه دکتری بنویسند که در آن توانایی و صلاحیت داوطلب را به لحاظ تحصیلی و اخلاقی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری روان شناسی  تایید می­کنند.

ورود به سامانه