دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

چرا پایان نامه ارشد روانشناسی در مصاحبه دکتری روانشناسی اهمیت دارد؟

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی در واقع عصاره دانش یک فرد در دوره تحصیلی است و میزان تسلط فرد بر یک حوزه تخصصی، مهارت­های پژوهشی و حوزه مورد علاقه فرد در پژوهش را نشان می­دهد. داشتن اطلاعات کافی در رابطه با موضوع پایان نامه، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل آماری، نتایج حاصل از آن و پیشنهادهایی برای بسط و گسترش آن بسیار اهمیت دارد. داوطلبانی که مدت زیادی از دوره کارشناسی ارشد روانشناسی آنها  گذشته است بهتر است با مطالعه یافته­های پژوهشی جدید در آن حوزه اطلاعات خود را به­روز کنند.

ورود به سامانه