دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مقالات روانشناسی رشد

روانشناسی رشد به بررسی تحولات رشدی انسان از هنگام لقاح تا زمان مرگ می پردازد و این تحولات را در ابعاد جسمانی - شناختی- هیجانی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد . شاخه ای است بسیار جذاب که مطالب آن می تواند مفید واقع شود و دنیای اسرار آمیز رشد انسانی را به تصویر می کشاند. برای آشنایی بیشتر با موضوعات مربوطه با این شاخه علم روانشناسی مقاله هایی آورده شده است که به درک بیشتر کمک می نماید. 

ورود به سامانه