دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مقالات روانشناسی سازمانی

روان شناسی صنعتی و سازمانی پلی است بین روان شناسی محض و مهندسی انسانی. این رشته عمدتا با علل و معلول های رفتاری و تاثیرات متقابل فرد و محیط و اثر گذاری محیط و فرد بر روی هم می پردازد. این شاخه از علم روانشناسی که محصول جامعه صنعتی دنیای معاصر است با شتاب زیادی در حال گسترش است و هم اینک بسیاری از صنایع تمایل بکارگیری از علم روان شناسی را نشان می دهند. مروری بر مقالات مربوطه در باره این علم را در این بخش شاهد خواهیم بود.

ورود به سامانه