دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

ویژگی های یک سازمان خلاق

 

ویژگی های یک سازمان خلاق

 

 

1- رقابت کامل و فشرده

در یک سازمان در صورتی خلاقیت حاصل می شود که تک تک افراد رقابت مثبت و سازنده ای داشته باشند.

2- فرهنگ خوب و پویا

بر پایه یک فرهنگ خوب،اتلاف وقت مفهومی ندارد.بدیهی است در چنین بستر مناسبی بحث رقابت ،خلاقیت و سازمان های پویا و یاد گیرنده بهتر شکل می گیرد.

3- دسترسی به مدیران

در سازمان خلاق کارکنان به راحتی می توانند افکار و نظرات خود را مستقیم و بدون واسطه به گوش مدیران برسانند و پیشنهادهای خود را ارائه نمایند.

4- احترام به افراد

از ویژگی های دیگر یک سازمان خلاق احترام به افراد است ، تا کارکنان به این باور دست یابند که می توانند همگام با نیازهای سازمان رشد کنند.

5- ارائه خدمات عمومی

هدف نهایی در این سازمانها توجه به نیازمندی جامعه و جلب رضایت آحاد مردم است .

6-کارگروهی

در سازمان خلاق ، کارها به صورت گروهی انجام می شود و گروه های کیفیت نیز نقش موثری در جهش آن ها دارند.

7-گردش شغلی

در سازمان خلاق افراد دارای یک تخصص ویژه نیستند و این امکان را دارند که در جایگاه مناسبی قرار بگیرند.

8- امنیت شغلی

روابط دائمی و بلندمدت کارکنان در این نوع سازمان ها از دیگر ویژگی های این سازمان هاست .

9- استقبال مدیران از عامل تغییر و تحول 

در این سازمان تمامی مدیران ، مساله تغییر و تحول را با خشنودی پذیرفته و در برابر آن مقاومت نمی کنند.طبیعی است در چنین سازمانی، ضرورت ندارد که مدیر بخش زیادی از وقت خود را برای چگونگی برخورد با تغییرات اختصاص دهد زیرا همه به این باور رسیده اند که تغییر یک ارزش مثبت است .


منبع : مقاله "ویژگی های یک سازمان خلاق"

 

ورود به سامانه