دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

هوش (تعاریف، نظریه ها، آزمون ها) _ آزمون استانفورد بینه، کتل، وکسلر و... (بخش دوم)

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴
0
هوش (تعاریف، نظریه ها، آزمون ها) _ آزمون استانفورد بینه، کتل، وکسلر و... (بخش دوم)

 

هوش - روانشناسی عمومی

(بخش دوم)

 

مقدمه:

در بخش اول ، به تعریف هوش از دیدگاههای مختلف پرداختیم ، بطور مثال استرنبرگ هوش را مجموعه ای از مهارتهای تفکرو یادگیری می دانست که در حل مسائل تحصیلی و زندگی روزانه مورد استفاده قرار می گیرند .

در ادامه ، نظریه های گالتون ، کتل و سیر تاریخی آزمونهای هوشی از آلفرد بینه تا کنون بررسی شد . بطور مفصل در باره مقیاس هوشی استنفورد بینه - نظریه پیاژه - اسپیرمن - ثرندایک - تامسن - ترستون - گیلفورد - وکسلر - هوشهای چند گانه گاردنر - هوش سه بخشی استرنبرگ - جنسن - کاگنر - هانت - لانبرگ و... بحث شد وبا آزمونهای نظامی آلفا ، آزمون آدمک گود ایناف ، لابیرنت پرتئوس ، ماتریسهای پیش رونده ریون و .... آشنا شدیم . حال در ادامه مطلب به بررسی هوش هیجانی ، هوش معنوی ، هوش اجتماعی ،هوش فرهنگی ،هوش اخلاقی و... می پردازیم .

برای دریافت بخش اول و بخش دوم کلیک کنید. (دانلود فایل با فرمت PDF)

ورود به سامانه