دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

هوش (تعاریف، نظریه ها، آزمون ها)_ آزمون استانفورد بینه، کتل، وکسلر و... (بخش اول)

پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴
0
هوش (تعاریف، نظریه ها، آزمون ها)_ آزمون استانفورد بینه، کتل، وکسلر و... (بخش اول)

 

هوش - روانشناسی عمومی

(بخش اول)

 

تعریف هوش

 

هر چند که عموماً هوش به عنوان " توانایی حل مسئله و سازگاری با محیط" فرض می‌شود، اما نمی‌توان تعریف مشخصی از هوش بدست داد که مورد توافق همه روانشناسان وابسته به رویکرد های مختلف باشد. با این حال عناصری از هوش وجود دارد که مورد توافق غالب پژوهشگران است. گیج و برلاینر (1992) این عناصر را در سه دسته ی زیر قرار داده‌اند: 

 ادامه دارد.... 

برای دریافت بخش اول کلیک کنید. (دانلود فایل با فرمت PDF)

ورود به سامانه