دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مقالات روان سنجی

روان سنجی عمدتاً با آما رو شیوه های سنجش در آموزش و پرورش و یادگیری و ارزیابی های روان شناختی از طریق آزمونهای روانی و شیوه های گزینش و سرند کردن داده ها در ارتباط است. اجرای آزمونهای روانی- تشخیصی، سنجش هوش، شخصیت، آسیبهای مغزی و عقب ماندگی های ذهنی از جمله کارهای این شاخه از علم روان شناسی است. مقالات متعددی در این باره وجود دارد که به بررسی پاره های از آنها می پردازیم. 

ورود به سامانه