دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مقالات علوم تربیتی

علوم تربیتی مجموعه ای است که به بررسی تعلیم و تربیت و آموزش و یادگیری در انسان می پردازد. این مجموعه دارای  ویژگی های خاص و گسترده ای می باشد از جمله مطالعه کودکان سرآمد ، عقب مانده، عملکرد رفتارهای اجتماعی، نحوه آموزش و تدریس ، مسائل تحصیلی و .... برای آشنایی بیشتر با این مجموعه، مقاله های مربوطه آورده شده است که به درک بیشتر مباحث این مجموعه کمک می نماید.

ورود به سامانه