دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کودکان سرآمد

دوشنبه 08 تير 1394
0
کودکان سرآمد
 

کودکان سرآمد - روانشناسی تربیتی

 

 

سرآمدی

نخستین مطالعات علمی در مورد سرآمدی، بررسی گذشته نگر فرانسین گالتون (1869) دربارۀ خانواده‌های افراد سرشناس با عنوان نبوغ  ارثی و مطالعۀ طولی 35 سالۀ ترمن و آگدن، 1959) بود. گالتون یافت که نبوغ در خانواده‌ها تکرار می‌شود و لذا نتیجه گرفت که سرآمدی عمدتاً ارثی است. اینکه سرآمدی ذاتی است یا محیطی به عنوان یک مسأله بحث‌انگیز ادامه دارد. بعضی چنین استدلال می‌کنند که استعدادهای کودکان سرآمد، محصول تمرین‌های عمیق و گسترده عمدی است (هو، 1999). اما عده‌ای دیگر بر این باورند که اینگونه استعدادها ذاتی هستند (وینر، 2000). شواهد موجود گویای این است که کودکان سرآمد استعداد ذاتی چشمگیری را پیش از تمرین بروز می‌دهند، اما سپس برانگیخته می‌شوند تا برای چیرگی در استعدادشان مقدار زیادی تمرین کنند، بنابراین عوامل محیطی نیز در رشد سرآمدی آنان سهم دارد.

در دومین مطالعۀ عمدۀ اولیه در مورد سرآمدی، ترمن با استفاده از آزمون هوشی استنفورد - بینه بیش از 1000 کودک با هوش بهر بالای 140 را غربال و سپس بیش از 35 سال آنان را پی‌گیری کرد (ترمن و آگدن، 1959). آنها یافتند که این گروه از کودکان دارای هوش بهر بالا از سلامت جسمانی، سازگاری رفتاری و رشد اخلاقی استثنایی نیز برخوردارند. این اندیشه که سرآمدی با سازگاری کلی خوب همراه است، در مطالعه جدید که در آنها از تعریف دقیق‌تر سرآمدی استفاده شده تأیید نشده است. برای نمونه، مورلاک و فلدمن (1997) یافتند که کودکان دارای هوش بهر بالای 150 در پرورش عادات کاری خوب در مدرسه و حفظ روابط خوب با همسالان مشکلاتی دارند و نیز پیش از رسیدن به رشد و بالیدگی هیجانی برای کنارآمدن با درک زودهنگام مسایل عمدۀ اخلاقی و وجودی، درماندگی هیجانی بروز می‌دهند.

 ادامه دارد.... 

برای دریافت ادامه مطلب کلیک کنید. (دانلود فایل با فرمت PDF)

 
ورود به سامانه