دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع دکتری روان‌شناسی کودکان استثنائی 99

منابع دکتری روان‌شناسی کودکان استثنائی 99

عناوین دروس امتحانی برای داوطلبان رشته روان‌شناسی کودکان استثنائی عبارتند از : 1- مجموعه دروس تخصّصی در سطح کارشناسی ( روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی) وکارشناسی ارشد ( آمار و روش تحقیق وآسیب شناسی روانی کودک) 2- استعداد تحصیلی 3- زبان( انگلیسی، فرانسه، آلمانی) . سازمان سنجش تنها عناوین دروس را معرّفی کرده و منابع دقیق هر یک از درس ها مشخّص نشده است. منابع پیشنهادی اساتید و مشاورین نگاره بر اساس تحلیل سؤالات سال‌های قبل در ادامه آمده است.

ورود به سامانه