دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع دکتری روان شناسی 99

منابع دکتری مجموعه روان شناسی 

داوطلبان گرایش عمومی ، بالینی و سلامت باید در رشته مجموعه روان‌شناسی شرکت کنند. عناوین دروس امتحانی در این رشته عبارتند از ، 1- مجموعه دروس تخصّصی در سطح کارشناسی ( رشد و شخصیّت) و کارشناسی ارشد ( آمار و روش تحقیق ، آسیب شناسی روانی ، نوروسایکولوژی) 2- استعداد تحصیلی 3- زبان ( انگلیسی، فرانسه، آلمانی) .سازمان سنجش تنها عناوین دروس را معرّفی کرده و منابع دقیق هر یک از درس ها مشخّص نشده است. منابع پیشنهادی اساتید و مشاورین نگاره بر اساس تحلیل سؤالات سال‌های قبل در ادامه آمده است.

ورود به سامانه