دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع دکتری مجموعه روان‌شناسی ( سلامت ، بالینی و عمومی، خانواده و سلامت جنسی) 99

  • منابع دکتری مجموعه روان‌شناسی ( سلامت ، بالینی و عمومی، خانواده و سلامت جنسی)

آمار و روش تحقیق

1- آمار و روش تحقیق دکتر علی دلاور

2- تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی فرگوسن

3- روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهر سرمد

4- استنباط آماری در پژوهش رفتاری دکتر هومن

5- جزوه طلایی آمار و روش تحقیق نگاره برگرفته از منابع فوق

 

روان‌شناسی رشد

1- نظریّه‌های رشد ویلیام کرین ترجمه خویی نژاد

2- روان‌شناسی رشد دو جلدی لورابرک ترجمه سید محمّدی

3- روان‌شناسی ژنتیک دکتر منصوردو جلدی

4- مفاهیم اساسی در روان‌شناسی رشد تألیف علیرضا محمّدی برگرفته از منابع فوق، انتشارات کتابخانه فرهنگ

5- جزوه طلایی روان‌شناسی رشد نگاره برگرفته از منابع فوق

 

آسیب شناسی روانی

1- آسیب شناسی روانی دکتر گنجی dsm5 دو جلدی ، انتشارات ساوالان

2- خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک ترجمه فرزین رضاعی سه جلدی

3- آسیب شناسی روانی هالجین dsm5 دو جلدی

4- آسیب شناسی روانی تألیف علیرضا محمّدی  و ارمغان دماوندیان برگرفته از منابع فوق، انتشارات کتابخانه فرهنگ

5- جزوه طلایی آسیب‌شناسی روانی نگاره برگرفته از منابع فوق ( تألیف دکتر پیری)

 

روان‌شناسی شخصیّت

1- نظریّه‌های شخصیّت شولتز ، ترجمه سید محمّدی

2- نظریّه‌های شخصیّت فیست، ترجمه سید محمّدی

3- نظریّه شخصیّت پروین ، ترجمه پروین کدیور

4- نظریّه‌های شخصیّت دکتر علی اکبری سیاسی

5- نظریّه‌های شخصیّت تألیف علیرضا محمّدی برگرفته از منابع فوق، انتشارات کتابخانه فرهنگ

6- جزوه طلایی روان‌شناسی شخصیّت نگاره برگرفته از منابع فوق

 

نوروسایکولوژی

1- نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی دکتر خداپناهی

2- مبانی نوروسایکولوژی انسان برایان کولب ترجمه دکتر علی پور

3- مقدّمات نوروسایکولوژی داود مخطحی

4- روان‌شناسی فیزیولوژیک کارلسون

5- روان‌شناسی فیزیولوژیک دکتر خداپناهی

6- جزوه طلایی نوروسایکوژی نگاره برگرفته از منابع فوق (تألیف دکتر پیری)

 

زبان عمومی

1- کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز، دکتر رضا خیرآبادی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ

2- جزوه طلایی زبان عمومی نگاره (تألیف دکتر قاسمی)

 

استعداد تحصیلی

1- استعداد تحصیلی دکتر وکیلی و هادی مسیح خواه ، انتشارات کتابخانه فرهنگ

2- جزوه طلایی استعداد تحصیلی نگاره

 

رشته‌های مجاز:

علوم تربیتی ( تمامی رشته‌ها و گرایش‌ها)

روان‌شناسی (تمامی رشته‌ها و گرایش‌ها)

مشاوره ( تمامی گرایش‌ها)

آموزش ریاضی

آموزش زبان فارسی

آموزش فیزیک

آموزش شیمی

اخلاق

ورود به سامانه